46%

Липса на добра инфраструктура на културните забележителности

95%

Липса на изложби за хора с проблеми със зрението

78%

Липса на интерес към културата сред младите хора

65%

Липса на иновации в музеите

Защо създадохме този проект


Липсата на навици, особено сред младите хора, да посещават музейни експозиции е основен проблем в днешно време. Проектът търси решения чрез прилагане на нови методи за привличане на вниманието на подрастващите към културното наследство и неговото опазване.

Опитът, натрупан до момента чрез продължаващите извънкласни дейности в историческия и културен аспект на различни студентски групи, използването на доброволческа работа и интерактивни методи, дава основание да се смята, че успехът в тази област е трябва да бъде добре обмислен и измерван. Въвеждането на нова и по-богата информация на културни обекти в социалните мрежи и Интернет, безплатното разпространение на каталога и медийните публикации, както и предлагането на нови фотоизложби и 3D изложби, ще привлекат част от публиката, която е привърженик на Интернет и социалните медии без никакъв интерес към културното наследство до момента. По този начин се прави опит да се привлече вниманието на максималния брой потребители. Хората с увреждания в повечето случаи са лишени от информация за културни и исторически обекти в обем, който е достъпен за всички останали. Ето защо поставихме тази целева група във фокуса на проекта, като им осигурихме не само достъпна среда, но и възможност директно да се докоснат до културното наследство и да усетят неговото реално въздействие. Вземайки предвид нуждите на различните целеви групи и тяхното удовлетворение, регистрирането на проблемите в трансграничния район и ефективното използване на неговата инфраструктура, при разработването на проекта използвахме човешки и материален ресурс като основен подход. От друга страна, проектът е фокусиран върху проблемите, свързани с осигуряването на достъпна туристическа инфраструктура в трансграничния регион: ниска степен на изпълнение на проекти за отдих и реставрация, недостъпни древни забележителности и замъци, които биха могли да бъдат интегрирани в туризма и да подкрепят неговата устойчивост.


Какво ще направим


В рамките на 15 месеца ще създадем, възстановим и обединим

В този проект сме включили такива дейности, с които да компенсираме някои от проблемите в трансграничната зона. И въпреки че този проект е малък и не може да разреши всички, ние силно вярваме, че ще има голямо въздействие и ще постигне целите, които сме си поставили за него.
Заедно ще създадем проект за отдих за село Сислиоба и път към древна крепост. Ще създадем мрежа и ще развием общи туристически дестинации в Хасково и Къркларели, както и план за нейното устойчиво развитие. Ще създадем тактилна изложба на 3D модели, която ще пътува през две държави и в която включените обекти могат да бъдат "видяни" от хора с проблеми в зрението и усетени чрез допир. Заедно с изложбите ще създадем и представим бижуто на този проект - първият по рода си Каталог на културни забележителности с добавена реалност . И за да постигнем излагане на максимален брой хора, ще го създадем на английски, български и турски. Няколко семинара, конференции и допълнителни дейности ще ни съпътстват и ще ни помагат да проследим напредъка ни по врме на изпълнението на проекта.

20

Културни обекти на територията на 2 държави

8

3D тактилни трансгранични изложби

1

Нов проект за отдих и път към древна крепост

3000

Каталози с добавена реалност

Културните забележителности, които ще оживеят с добавена реалност

Крепост Свети Дух – с. Минерални бани Крепост Мезек – с. Мезек Крепост Букелон – с. Маточина Крепост Лютица – Ивайловград Крепост Ефраим – с. Рабово Крепост Кастра Рубра – с. Изворово Крепост Бял град – с. Гугутка Скутарион – Щит Констанция – Симеоновград Родостица – Хухла
Леярна на Султан Фатих – Демиркьой Крепост – Сислиоба Крепост – Кюмюркьой Вълчанов мост – Демиркьой Църква – Коюнбаба Крепост – Кюикьой Крепост – Визе Канлъгечит – Къркларели Амфитеатър – Визе Ашаъпанар – Къркларели