Проектът “Културна съкровищница” поставя основите за бъдещи значими инвестиционни дейности, насочени към увеличаване на възможностите за селски туризъм в Странджа планина.

16.11.2021