Sınır ötesi mirası kurtarmada 90 yılı aşkın deneyim

Bölge Tarih Müzesi-Haskovo

Haskovo Bölgesel Tarih Müzesi, 1956 yılında organize müze olarak faaliyetine başlamıştır. Ana faaliyeti, hareketli ve taşınmaz anıtlarla Haskovo Bölgesi tarihinin toplanması, depolanması ve tanıtılmasıdır. Bugün müze ekibi, sekiz bölüme ayrılmış uzun yıllara dayanan deneyime sahip 16 uzmandan oluşmaktadır.

Müze, yeni ve ilginç yayınlarla da aktif olarak yayıncılık faaliyeti yürütmekte, müze tarafından yapılan çeşitli atölye çalışmaları, seminerler, oyunlar, film gösterimleri ve diğer çeşitli etkinliklerle genç izleyicilere yönelik girişimler düzenlemektedir. Son 4 yıldır yönetim, kurumun toplumdaki performansını ve imajını yükseltmek için yeni teknolojilerin tanıtılması açısından müzenin modernizasyonu ile ilgili girişimleri desteklemektedir. Şu anda müzede beş kalıcı sergi ve bir geçici var.


рим-лого-en

Daha Öğrenin

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Işbirliği
Sınır ötesi ilişkiler kurmak ve sürdürmek
Deneyim
Alanlarında engin bilgiye sahip uzmanlar
Yenilikçilik
Ziyaretçilere kültürü sunmanın yollarında öncü
Genişleme
Daha fazla hedef grup için kültüre daha fazla maruz kalma
Öğrenme
Her gün bilgi toplamak ve deneyimi genişletmek

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 95 yılı aşkın bir süre önce genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk idari yapılarının kurulması ile kurulmuş bir kamu kurumudur.

Bu kamu kurumu, Kırklareli ilçesinin turistik cazibesini artırmak ve kültürel ve tarihi varlıklarını korumak amacıyla geliştirilen sınır ötesi eylemlerde çok uzun deneyime sahiptir. Bu kamu kurumunun temel amaçlarından biri de kültür anıtlarının korunması, restorasyonu, iyileştirilmesi ve önemli turizm yerleri olarak tanıtılmasıdır. Ayrıca kurum, Kırklareli İlçesinin potansiyelini ve temel güçlü yönlerini kültür ve turizm alanında kullanmak ve bu potansiyeller temelinde bölgesel kalkınmayı sağlamakla sorumludur. Müdürlük, 2010 yılından bu yana bölgedeki kültürel, tarihi ve doğal mirasın potansiyelini düzeltmek için sınır ötesi faaliyetler uygulamaktadır.


ktb_logo_

Daha Öğrenin